Skip to main content

Päästöttömästi perillä vuonna 2030

Matkalla kohti ilmastokestävää logistiikkaa

Me Kantola & Koramolla tukeudumme 100% Kaukokiidon vastuullisuusteemaan.

Uskomme, että kestävä huominen tehdään yhdessä. Niinpä loimme vastuullisuuden teemat ja tavoitteet läheisessä yhteistyössä kaukokiitolaisten ja asiakkaidemme kanssa. Nyt määritellyt tavoitteet tuovat vastuullisuuden kiinteämmäksi osaksi liiketoimintaa.

Näistä keskusteluista ja logistiikka-alan ymmärryksestämme syntyi eteenpäin katsova vastuullisuuden tiekartta. Siinä tavoitteet on jaettu kolmeen: ilmastoon, kaukokiitolaisiin ja yhteiskuntaan. Näiden teemojen alla on omat alatavoitteensa, jotka sinetöivät vastuullisuuden osaksi arkeamme. 

Jokainen vastuullisuuden osa-alue on jaettu käytännön projekteiksi, joiden kehitystä johdetaan, mitataan ja kehitetään. Yksi keskeinen päätös on kiristää päästöjen vähentämistä ja asettaa itsellemme tiukka tavoite kuljettaa kaikki toimitukset hiilineutraalisti vuoteen 2030 mennessä; viisi vuotta ennen Suomen kansallista tavoitetta.

Nämä tavoitteet kirkastavat Kaukokiidon vastuullisuuden tahtotilaa. Tulevaisuudessa emme halua olla vain vastuullisesti toimiva logistiikka-alan yritys vaan tavoitteemme on maksimoida positiivinen vaikuttavuutemme ja auttaa asiakkaitamme saavuttamaan omat tavoitteensa vastuullisuudessa.

Teemme tätä työtä nyt, jotta tulevina vuosina vastuullisuus olisi tiivis osa jokaisen kaukokiitolaisen ja asiakkaamme arkea.

Kohti ilmastokestävää logistiikkaa