Skip to main content

Laatu ja ympäristö

Varmistamme, että tavaravirta liikkuu mahdollisimman turvallisesti ja tehokkaasti sekä ympäristönäkökohdat huomioiden. Tämä koskee paitsi tavaroiden kuljetuksia myös niiden käsittelyä terminaaleissa. Palveluidemme korkeatasoinen laatu sekä ympäristötekijöiden huomioiminen ovat avaintekijöitä toiminnassamme. Henkilökunnan säännöllisen kouluttamisen sekä toiminnan laatutason päivittäisen seurannan avulla kehitämme toimintaamme jatkuvasti.

Nuori kuljetuskalusto, uudet energiatehokkaat terminaalit sekä optimoitu toiminnanohjausjärjestelmä keventävät merkittävästi hiilijalanjälkeämme. Kiinnitämme huomiota myös lajittelun ja kierrätyksen toimivuuteen.

Meillä on ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatit, jotka ohjaavat osaltaan päivittäistä toimintaamme.

Me toimimme vastuullisesti

Yritystoimintamme peruspilareita ovat vastuu ihmisistä, ympäristöstä ja taloudesta.

Toimimme vastuullisesti ja noudatamme lakeja sekä yleisesti hyväksi todettuja käytäntöjä. Emme hyväksy korruptiota, pakkotyötä, lapsityövoimaa, häirintää tai syrjintää. Arvostamme hyvin korkealle ammattitaitoisen henkilökuntamme!

Tavoitteenamme on lisäarvon tuottaminen asiakkaille ja omistajille kannattavan kasvun avulla. Haluamme edistää asiakkaidemme liiketoimintaa tarjoamalla joustavia palveluja asiakastarpeiden mukaan.

Olemme suomalaisia ja erityisen ylpeitä siitä!